Видавничий Дім Дмитра Бураго

Конференція Правила участі
Оформлення матеріалів

У зв"язку з новими вимогами ВАК Украіни до оформлення статей конференцій (з травня 2013), усім учасникам конференції "Мова і культура" 24-27 червня 2013 необхідно переробити статті та надіслати до оргкомітету в електронному вигляді на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

В полі "Тема" потрібно вказати ваше прізвище, ініціали та примітку ВАК ( наприклад Іванов_В_В_ВАК). В назві файлу статті продублювати це (тобто файл може виглядати так: Іванов_В_В_ВАК.doc чи Іванов_В_В_ВАК.rtf). (Розмір шрифта та його назва залишаються без змін).

Зкачати вимоги

Будь ласка, надійшліть виправлений варіант статті якомога швидше.

Оргкомітет

 

Заявку надсилати тільки у Вордівському форматі! (.doc, rtf). Не потрібно сканувати та надсилати в .pdf

1. Обов’язкові вимоги до оформлення статті:

2. Стандарти – кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, поля – 2 см, шрифт – Times New Roman (для анотацій і літератури включно).

3. Обсяг статті – до 12 сторінок (0,5 п. л. – 20 000 знаків).

4. Можливі виділення – напівжирний, курсив, напівжирний курсив.

5. Мова статті – українська, російська, англійська.

6. Наявність повного УДК (у цифровому вигляді, у верхньому лівому кутку)

7. Прізвище, ініціали, вчене звання, вчений ступінь (перший рядок); місце роботи (назву установи чи організації, їхнє місцезнаходження), назву країни (для іноземних авторів) (другий рядок). Ліворуч, на наступному рядку після УДК.

8. Назва статті (великими літератури, напівжирним шрифтом). За умови наявності підзаголовка – малими літерами у дужках (напівжирний курсив). Відбивка від назви зверху і знизу – один пустий рядок.

9. Анотація і ключові слова трьома мовами: українською, російською, англійською (анотації виділяються курсивом). Анотацію мовою публікації розміщують перед її текстом, після назви. Анотації  мовами, відміними від мови публікації розміщують після відомостей про дату надходження авторського оригіналу до редколегії. Назва статті іншими мовами відбивається пустим рядком зверху та знизу.

Ключові слова, включаючи двокрапку, – напівжирним курсивом. Між анотацієй і текстом – пустий рядок.

10. Максимальний розмір малюнків, графіків, блок-схем, таблиць тощо (на одній сторінці): 119 мм (ширина)х167 мм (висота).

11.  Копії таблиць, схем, малюнків (обов’язкова електронна версія) необхідно продублювати окремими файлами.

12. Нумерація списків у тексті здійснюється вручну.

13. Абзаци НЕ відбиваються за допомогою кнопки TAB.

14.  Коли згадуються прізвища з ініціалами, оформлюємо так: ініціали без відбитків, відбиток, прізвище.

15. Без автоматичних переносів, примусових переносів, розривів сторінок і додаткових відбитків (між словами може бути тільки ОДИН відбиток).

16. Список літератури має заголовок ЛІТЕРАТУРА (великими літератури, напівжирним). Відбиток  від назви зверху і знизу – один пустий рядок. Нумерація автоматична, кожен новий пункт – з окремого рядка. Бібліографічні джерела подаються у порядку цитування.

17. ·Оформлення довідкового матеріалу:  бібліографічні посилання в тексті статті подаються у квадратних дужках. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки розділяються двокрапкою, номери джерел – крапкою із комою. Наприклад: [1], [2: 27], [3: 49; 4: 127–131], [5; 7; 9], багатотомне видання – [5 (1: 160)]. Виноски даються у кінці статті. У реченні крапка ставиться після дужок, виносок.

18.Якщо у статті є шрифти, відмінні від Times New Roman, вони мають бути представлені окремо в електронному вигляді.

19. Формат файлу статті тільки .doc чи rtf.

20.  Назва  файлу заявки: ваше прізвище_ініціали, заявка.doc (наприклад, іванов_і_в_заявка.doc), назва файла статті: ваше прізвище,_ініціали_стаття.doc (наприклад, іванов_і_в_стаття.doc), назва  файлу рецензії: ваше прізвище_ініціали_рецензія.doc (наприклад, іванов_і_в_рецензія.doc)

21. У темі електронного листа обов’язково потрібно вказати, в якому році планується вихід статті. (Матеріали ХХ конференції друкуються 2011 роком, ХХІ - 2012 р., ХХІІ - 2013 р.)

Дотримання всіх зазначених вимог обов’язкове!

doc ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ ПЕРШОЇ СТОРІНКИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 

burago

Бураго Дмитро Сергійович

член національної спілки письменників України, поет, кандидат філологічних наук, видавець.

burago@list.ru

kaz-news.ru | ekhut.ru | omsk-media.ru | samara-press.ru | ufa-press.ru