Видавничий Дім Дмитра Бураго

lingvokr-bondar

Бондар О.І., Бондаренко І.П.
Лінгвокраїнознавство Японії: Навчальний підручник. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 696 с. (+ ілюстрації).
ISBN 978-966-489-131-5


Навчальний підручник “Лінгвокраїнознавство Японії” містить докладні відомості про географічне положення, природу, клімат, населення, державно-правовий та адміністративний устрій, а також історію, економіку, науку, культуру,
головні релігії й систему освіти Японії. Текст підручника насичений відповідною
термінологією, яка дозволяє студентам не лише поглибити різноманітні фонові знання про країну, мову якої вони опановують, а й значно розширити свій лексичний запас за рахунок засвоєння актуальної та частотної в лексиконі сучасних японців безеквівалентної японської лексики.
Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів України, що навчаються за фахом “японська мова та література”.

 

ЗМІСТ
Вступ.................................................................................................9
1. Загальні відомості....................................................................13
1.1. Символіка, геральдика.......................................................13
1.2. Географічне положення......................................................14
1.3. Клімат..................................................................................25
1.4. Національні парки Японії..................................................29
1.5. Адміністративний поділ. Населення................................35
2. Україна і Японія.......................................................................40
2.1. На зорі українсько-японських взаємин............................40
2.2. Українсько-японські взаємини кінця ХІХ – першої пол. ХХ ст...................................................42
2.3. Становлення українсько-японських зв’язків на сучасному етапі.............................................................47
2.3.1.
Україністика в Японії та японістика в Україні....................................................................47
2.3.2.
Василь Єрошенко......................................................55
2.3.3.
Українсько-японські зв’язки в царині
культури та економіки............................................59
3. Державно-політична система. Органи влади....................63
3.1. Японська монархія, її особливості. Обов’язки
імператора як глави держави.............................................63
3.2. Парламент, його структура і функції.
Виборча система.................................................................65
3.3. Основні політичні партії....................................................68
3.4. Суд і поліція........................................................................70
4. Національне господарство Японії........................................75
4.1. Економіка............................................................................75
4.2. Сектори японської економіки
Фінансовий сектор..............................................................79
4.3. Промисловість....................................................................83
4.4. Сільське господарство........................................................86
4.5. Енергетика...........................................................................88
4.6. Зовнішня торгівля...............................................................89
4.7. Транспорт і зв’язок.............................................................90

5. Релігії Японії.............................................................................99
5.1. Роль релігії в житті нації...................................................99
5.2. Синтоїзм............................................................................101
5.2.1.
Історія синтоїзму та його канони.......................101
5.2.2.
Головні божества синтоїзму................................112
5.3. Буддизм.............................................................................115
5.3.1. Історія буддизму в Японії та
його основні канони...............................................115
5.3.2.
Святі буддизму.......................................................128
5.4. Конфуціанство..................................................................135
5.5. Даосизм.............................................................................140
5.6. Християнство....................................................................141
6. Система охорони здоров’я і соціального
забезпечення...........................................................................145
7. Засоби масової інформації....................................................149
8. Наука і технології...................................................................152
9. Система освіти в Японії.......................................................169
9.1. Шкільна освіта. Реформа освіти 1980-х років.
Систем
а вищої освіти. Університети.............................169
9.2. Міжнародна діяльність японського
уряду в галузі освіти........................................................186
10. Ери японської історії............................................................191
10.1. Час, дні тижня, місяці, пори року................................191
10.2. Японське літочислення (ненґо)....................................194
10.3. Періодизація японської історії.....................................209
10.4. Хронологія головних історичних подій
на теренах Японії..........................................................230
10.5. Паралелі з історією України........................................242
10.6. Бусідо – кодекс самураїв..............................................245
11. Аспекти японської культури.............................................253
11.1. Японська мова...............................................................253
11.1.1. До походження японської мови........................253
1.1.2. Особливості системи і
структури японської мови...............................254
1.1.3. Періодизація історії японської мови..............258
1.1.4. Японське письмо................................................261
11.2. Стилі японської мови і японський
мовленнєвий етикет......................................................271
1.2.1. Іменні суфікси (постфікси)..............................273
1.2.2. Особові займенники..........................................275
1.2.3. Зустріч і прощання...........................................279
1.2.4. “Так” та “Ні”...................................................280
1.2.5. Форми ввічливості............................................281
1.2.6. Стандартні побутові фрази-кліше................283
11.2.7. Вигуки.................................................................284 11.2.8. Звуконаслідування.............................................285
11.3. Жестикуляція японців..................................................288
11.4. Особливості мовленнєвої поведінки японок..............291
11.5. Діалекти.........................................................................292
11.6. Японські імена і прізвища............................................296
12. Бібліотеки і книговидавництво, музеї і виставки.........298
12.1. Бібліотеки......................................................................298
12.2. Книговидавництво........................................................301
12.3. Музеї..............................................................................303
12.4. Виставки........................................................................306
13. Грані японського мистецтва.............................................309
13.1 Японський театр...........................................................309
13.1.1.
Но.......................................................................310
13.1.2.
Кьоґен.................................................................322
13.1.3.
Бунраку..............................................................323
13.1.4.
Кабукі.................................................................325
13.1.5.
Сінґекі – сучасний японський театр..............327
13.2. Кінематограф, музика, танець, естрада......................330
13.2.1. Кінематограф...................................................330
13.2.2.
Музика................................................................334
13.2.3.
Танець................................................................328
13.2.4.
Оригінальні японські естрадні жанри...........340
13.3. Живопис та архітектура в Японії................................342
13.3.1.
Живопис.............................................................342
13.3.2.
Архітектура......................................................348
13.4. Традиційні види японського
прикладного мистецтва................................................356
13.4.1.
Ікебана і бонсай.................................................357
13.4.2.
Каліграфія.........................................................358
13.4.3. Чайна церемонія...............................................363
13.4.4.
Інші види японського
традиційного мистецтва ...............................378
14. Спорт у Японії......................................................................383
14.1. Бейсбол..........................................................................383
14.2. Сумо і гольф..................................................................384
14.3. Дзюдо і джіу-джитсу....................................................387
14.4. Карате і кемпо...............................................................389
14.5. Айкідо...........................................................................392
14.6. Кендо та іаі....................................................................393
14.7. Кюдо, сай-дзютсу, нунчаку, тонфа, наґіната, явара......395
14.8. Ґо, рендзю, сьоґі, хасамі-сьоґі.....................................398
15. Японська родина.................................................................402
15.1. Система іе. Роль чоловіка і жінки у родині...............403
15.2. Шлюби в Японії...........................................................406
15.3. Секс-індустрія в Японії...............................................414
15.4. Японське житло............................................................416
15.5. Японський одяг та взуття............................................421
16. Японська кухня...................................................................424
16.1. Як користуватися японськими паличками................424
16.2. Головні продукти харчування.....................................426
16.2.1.
Рис.....................................................................427
16.2.2.
Морепродукти..................................................429
16.2.3.
Соя....................................................................431
16.2.4.
Чай....................................................................433
16.2.5.
Бамбук..............................................................436
16.3. Спрямування японської кухні і окремі страви............436
16.4. Саке...............................................................................444
16.5. Припис саба-но кідзусі................................................445
16.6. Прислів’я та приказки, пов’язані з японськими реаліями – національними стравами та напоями.........447

16.6.1. Місо...................................................................447
16.6.2.
Сасімі................................................................449
16.6.3.
Саке...................................................................450
16.6.4.
Моті..................................................................453
16.6.5.
Сусі....................................................................456
16.6.6.
Соба..................................................................457
16.6.7.
Хасі....................................................................458
17. Свята в Японії..........................................................................460
17.1. Санно-мацурі.................................................................461
17.2. Ґіон-мацурі.....................................................................463
17.3. Свято Тендзін.................................................................474
17.4. Міфуне-мацурі...............................................................476
17.5. Танабата..........................................................................478
17.6. О-Бон..............................................................................480
17.7. Ханамі.............................................................................482
17.8. Хадака-мацурі................................................................486
17.9. Укай – лов риби за допомогою бакланів....................488
17.10. Новий рік........................................................................490
17.11. Загальний огляд японських свят..................................495
17.12. Найвідоміші регіональні свята....................................504
18. Японський національний характер і його
віддзеркалення в мові........................................................508
18.1. Високий ступінь соціалізації....................................508
18.2. Почуття обов’язку........................................................511
18.3. Комплекс “уті-сото”.....................................................511
18.4. “Хонне” і “татемае”......................................................519
18.5. Конформізм...................................................................521
18.6. Комплекси “ґісейся” і “урамі”.....................................523
18.7. “Амае”............................................................................524
18.8. “Тате-сякай” і “ва”........................................................525
18.9. Відчуття національної переваги.................................526
18.10. “Тейсісей”......................................................................528
18.11. Психологічна роздвоєність..........................................530
19. Бусідо......................................................................................532
20. Японські феномени..............................................................540
20.1. Ніндзя............................................................................540
20.2. Якудза............................................................................550
20.3. Ікіґамі.............................................................................555
20.4. Харакірі, або сеппуку...................................................557
20.5. Омікудзі, ема і маґатама...............................................559
20.6. Буракумін......................................................................562
20.7. Камікадзе і кайтен........................................................565
ДОДАТКИ:
1. Конституція Японії............................................................570
2. Японський національний
менталітет (О. Кобелянська).............................................586
3. Славетні японці..................................................................615
4. Словник японських реалій................................................669

 

burago

Бураго Дмитро Сергійович

член національної спілки письменників України, поет, кандидат філологічних наук, видавець.

burago@list.ru

kaz-news.ru | ekhut.ru | omsk-media.ru | samara-press.ru | ufa-press.ru