Видавничий Дім Дмитра Бураго

potebnia_n_n1

Франчук В.Ю.
Олександр Опанасович Потебня. Сторінки життя і наукової діяльності / В.Ю.Франчук. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. –376 с.

ISBN 978-966-489-119-3

Книга в доступній формі знайомить із життям і діяльністю великого українського мовознавця-мислителя Олександра Опанасовича Потебні. З неї читач дізнається про шлях О.О. Потебні в науку, про його роль у розвитку славістики. Окремі фрагменти книги присвячені опису педагогічної діяльності вченого, який підготував цілу плеяду майбутніх діячів вітчизняної освіти і культури, досліджено його активну участь у громадському житті України.

 

ЗМІСТ

Від автора    3
Козацького роду    9
За покликом долі    28
Громада однодумців    72
Втрачені надії    111
Час звершень    135
У колі сучасників    174
Листування з першими видавцями
«Киевской старины»    240
Підсумки творчих пошуків    253
Ідеї, яким судилося довге життя    284
Основні дати життя й діяльності О.О. Потебні    319
Праці О.О. Потебні    322
Що прочитати про О.О. Потебню    326
Додатки.    330
Автобіографія    330
Лист до А.О. Патери    331
Лист до О.М. Пипіна    336
Чорновий варіант листа до О.М. Пипіна    341
Образ О.О. Потебні-викладача у спогадах
студентів    345

 

burago

Бураго Дмитро Сергійович

член національної спілки письменників України, поет, кандидат філологічних наук, видавець.

burago@list.ru

kaz-news.ru | ekhut.ru | omsk-media.ru | samara-press.ru | ufa-press.ru