Видавничий Дім Дмитра Бураго

«Ґуллівер у Шkordony4вейцарії». Макс Фріш — інтелектуал на перехресті традицій і культур / упор. М. Унзер, Є. Волощук, О. Чертенко. — К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. — с. — (Понад кордонами: Студії німецькомовної літератури; вип. 4)


ISBN 978-966-489-148-3


У збірникові наукових праць «“Ґуллівер у Швейцарії”. Макс Фріш — інтелектуал на перехресті традицій і культур», в основу якого лягли матеріали однойменної міжнародної конференції, проведеної 25-27 листопада 2012 р. на базі Житомирського державного університету ім. І. Франка, зроблено спробу висвітлити низку досі мало досліджуваних аспектів творчості цього класика швейцарської літератури, а також звернути увагу на його зв’язки з літературою та культурою ХХ ст. Дане видання призначене науковцям-філологам, викладачам університетів, студентам, а також усім, хто цікавиться швейцарською літературою, літературознавчими та культурологічними студіями.

 

Зміст

По слідах швейцарського Ґуллівера, або Макс Фріш в Україні початку ХХІ століття: вступне слово Євгенії Волощук

Макс Фріш за громадською трибуною:
контрпозиція до влади та діалог із суспільством

ГЕЛЬМУТ ПАЙЧ
Письменник та пізніший упорядник його творів:
зустріч у Вроцлаві 1948 року

ОЛЕКСАНДР ЧЕРТЕНКО
«Фактично йдеться про самовиправдання»:
письменник-діагност та його ангажемент (Про
«Щоденник 1966-1971» Макса Фріша)


Грані самопізнання: екзистенціальні шукання фрішівських героїв та література ХХ століття

МАРҐІТ УНЗЕР
Пошуки сенсу життя. Про ранню творчість Макса Фріша

ЛЕОНІД ЗАКАЛЮЖНИЙ
«На краю світу чи принаймні на краю цивілізації…» (Спроба прочитання «Homo faber»’а Макса Фріша
на тлі «Серця темряви» Джозефа Конрада)

ЗОЯ КУЧЕР
Мотив втечі у швейцарській літературі 1950-1960-х рр.
(на матеріалі романів Пауля Нізона «Canto»
та Макса Фріша «Штіллер»)   
ГАННА МОРГАЧОВА
Вільний вибір і вибір волі у п’єсах Макса Фріша
«Ріп ван Вінкль» та Тома Стоппарда «Входить
вільна людина»


Між учора й завтра: письменник у ланцюгу традиції

ОЛЕКСАНДР ЧИРКОВ
Нотатки з приводу авторських жанрів у драматургії
Макса Фріша

МИКОЛА ЛІПІСІВІЦЬКИЙ
Шванкові традиції та образ інтелігентного бюргера
у п’єсі Макса Фріша «Велика лють Філіппа Готца»

МАРИНА ОРЛОВА
Трансформація легенди про Дон Жуана у п’єсі Макса
Фріша «Дон Жуан, або Любов до геометрії» та романі Петера Гандке «Дон Жуан (історія, розказана
ним самим)»


Будівничий Макс Фріш:
від архітектурних проектів до проекту літератури

КЛАУС ШУМАХЕР
Макс Фріш. Архітектор і письменник

ЄВГЕНІЯ ВОЛОЩУК
Наприкінці Постмодерну на нас чекає чорний квадрат? (Проект літератури у нью-йоркських лекціях
Макса Фріша)

 

burago

Бураго Дмитро Сергійович

член національної спілки письменників України, поет, кандидат філологічних наук, видавець.

burago@list.ru

kaz-news.ru | ekhut.ru | omsk-media.ru | samara-press.ru | ufa-press.ru