Видавничий Дім Дмитра Бураго

meln_obl-

«Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство» (Збірник наукових праць до 90-річчя з дня народження). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 280 с.
ISBN 978-966-489-147-6

У збірнику висвітлено актуальні проблеми провідних напрямків мовознавства (індоєвропеїстики, славістики, загальної теорії мови, семіотики, методології лінгвістичних досліджень), пов’язаних із науковою діяльністю академіка О. С. Мельничука, проаналізовано основні аспекти його лінгвістичної спадщини та показано її значення для розвитку сучасних гуманітарних досліджень. Для мовознавців, науковців, викладачів, аспірантів, студентів-філологів.
Статті друкуються в авторській редакції

 

burago

Бураго Дмитро Сергійович

член національної спілки письменників України, поет, кандидат філологічних наук, видавець.

burago@list.ru

kaz-news.ru | ekhut.ru | omsk-media.ru | samara-press.ru | ufa-press.ru