Publishing House of Dmitry Burago

Про видавництво

Видавничий Дім Дмитра Бураго відомий на ринку художньої і наукової поліграфічної продукції, виконує проекти на високому рівні. Вже багато років у межах Видавничого Дому готуються до друку видання різної направленості – наукові збірники, методична література, підручники і посібники, спогади відомих сучасних діячів науки і мистецтва, художня проза і поезія.

Видавничий Дім підтримує і реалізовує важливі програми, завдання яких – відродження і розвиток найкращих традицій української культури і гуманітарних знань, поширення наукової гуманітарної думки у світі. Не випадково, першими виданнями були матеріали конференції «Мова і культура» - широкого наукового і культурного проекту, учасники якого мали можливість виступати із доповідями і згодом друкувати свої наукові праці і художні тексти в нашому видавництві.

Основні напрямки діяльності Видавничого Дому: підготовка і друк наукової продукції – збірників наукових статей і монографічних досліджень з мовознавства, літературознавства, філософії, соціології, фольклористики, культурології, педагогіки, теорії і практики перекладу; навчально-методичні видання – методичні розробки, навчальні посібники; довідники і словники; спогади і мемуаристика, а також художня література (поетичні збірки  і прозові тексти); рекламно-поліграфічна продукція.

Видавничий Дім Дмитра Бураго в останній період своєї діяльності істотно набирає силу, здійснено підготовку чисельних цікавих видань, зокрема монографічних праць С. Абрамовича, І. Бондаренка, Н. Сквіри, масштабних збірників наукових праць - «Мова і культура», «Література в контексті культури», «Відображення історії і культури народу у словотворенні», праці із соціології, наприклад, «Міфи про інформаційне суспільство» Д. Кюблера (переклад); «Искусство жизнетворчества», «Поэзия жизнетворчества» Л. Сохань; педагогічні видання, наприклад, навчальний посібник для студентів філософського факультету (напрямок – релігієзнавство – С.Лялько); спогади-мемуари колишнього посла Республіки Кореї в Україні Хо Сун Чьола, численні художні видання, серед них повісті, збірники оповідань, поетичні підбірки.

Важливе місце у діяльності видавництва посідає проект «Поетичні свічада України», керівниками і організаторами якого виступають Дмитро Бураго і Дмитро Стус. У межах проекту передбачене видання понад 100 поетичних томів. Уже побачили світ книжкові мініатюри: Василь Стус. Лірика; «Українські народні пісні»; Максим Рильський. Лірика; Леся Українка. Вибрані твори: У 2-х кн..; Олександр Олесь; Євген Маланюк; Євген Плужник, Василь Стус.

Резонанс у наукових колах мала серія  «И свет во тьме светит, И тьма не объяла его. Ин. 1:5»,  підготовку видань якої здійснював Видавничий Дім, завдяки зусиллям якого світ побачили книжки С.Б. Бураго «Мелодия стиха», І. Дзюби  «Сквозь завихрения времени» в 3-х томах, С. Абрамовича «В поисках утраченного рая».

Право друкувати свою продукцію надається і авторам-початківцям, уже неодноразово були видані малими накладами (що істотно зменшує вартість видання, але надає можливість для апробації своїх сил) переважно поетичні збірки молодих письменників, наприклад, «Поэтические опыты» А. Войни тощо.

Керівництво Видавничим Домом здійснюється Бураго Дмитром Сергійовичем – к.ф.н., генеральним директором ТОВ «Видавничий Дім Дмитра Бураго», членом Спілки письменників України, головним редактором наукового журналу «Мова і культура», головою оргкомітету Міжнародної наукової конференції «Мова і культура», людиною добре відомою у наукових колах, яка широко публікується у вітчизняній і зарубіжній періодиці.

Поліграфічну якість продукції можна високо оцінити, підготовка текстів до друку виконується досвідченими редакторами і коректорами, професійними верстальниками і дизайнерами. Ілюстрації виконуються на високому професійному рівні.

Видавничий Дім Дмитра Бураго продовжує  реалізацію численних видавничих проектів і запрошує нових авторів до співробітництва.

 

burago

Бураго Дмитро Сергійович

член національної спілки письменників України, поет, кандидат філологічних наук, видавець.

burago@list.ru

Анонси

 1. Японська поетика

  JP_POET_fin2Японська поетика : хрестоматія / упорядкув., передм., комент. І.П. Бондаренко, Ю.В. Осадча...

  Read more...
 2. Криворучко·С.К. Літературна творчість Сімони де Бовуар

  bovuar2Криворучко С.К.
  Літературна творчість Сімони де Бовуар: еволюція художніх образів : монографія /...

  Read more...
 3. Сучасна японська літературна мова

  jp_mova_fin_T1--siteКомарницька Т.К., Комісаров К.Ю.
  Сучасна японська літературна мова: теоретичний курс: в 2 т. Т....

  Read more...
 4. Грабовская-Бураго Л.Н.
  obl-l-burago_k

  Грабовская-Бураго Л.Н.
  Песни бессонных ночей – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – 368...

  Read more...
 5. Хорунжий Александр

  horunzh-oblХорунжий Александр
  Никто, как ты… – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – 256 с.
  ISBN...

  Read more...
 6. Доля Марина. Византийская жатва.

  DOLYA_COVER Read more...

 7. Асадчих·О.В., Дзюб·І.П., Катаока·Х. Народний епос «країни сходу сонця»

  jp_nar_eposRead more...

 8. Никитенко Н. Н. ·От Царьграда до Киева. Анна Порфирородная. Мудрый или Окаянный?

  sofia

  Read more...
 9. Сергей Крымский: НАШ РАЗГОВОР ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

  krimskiy1_fin Read more...

 10. Сергей Крымский: МУДРЕЦЫ ВСЕГДА В МЕНЬШИНСТВЕ

  krimskiy2_fin Read more...

 11. СОТЫ

   

  soti_fin

  Read more...
 12. Соловьёв Сергей. СЛОВА И ВЕТЕР

  solovevRead more...

 13. Свенцицкая ­Элина. ТРИАДА РАЯ. Проза жизни. Повесть и рассказы.

  sventsRead more...

 14. Глузман С.Ф. Рисунки по памяти, или воспоминания отсидента

  gluzman

   

  Read more...
 15. Абрамович С. Д. Біблія та формування сакрального простору європейської митецької культури
  abramov-siteRead more...
 16. Дмитрий Бураго. Киевский сбор

  cover_Burago

  Read more...
 17. Відповіді на питання, які часто ставлять учасники конференції «МОВА І КУЛЬТУРА»
  Read more...
kaz-news.ru | ekhut.ru | omsk-media.ru | samara-press.ru | ufa-press.ru