Видавничий Дім Дмитра Бураго

Криворучко·С.К. Літературна творчість Сімони де Бовуар

bovuar2Криворучко С.К.
Літературна творчість Сімони де Бовуар: еволюція художніх образів : монографія / Криворучко С.К. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 428 с.
ISBN 978-966-489-171-1

Монографія пропонує прочитання літературних творів французької письменниці Сімони де Бовуар (1908–1986) «Мандарини» (1954), «Сила обставин» (1960), «Дуже солодка смерть» (1964), «Чарівні картинки» (1966), «Зламана жінка» (1968), «Трансатлантичне кохання» (1997), переглядає її репутацію (виводить із тіні
Ж.-П. Сартра) та перекодовує роль і місце в історії літератури ХХ ст. У художній формі С. де Бовуар поєднала притчевий і публіцистичний пласти. Притчевий пласт виникає із «міфу» про Адама і Єву, публіцистичний – із осмислення історичних, політичних і культурних подій. Єва увібрала архетипи давньогрецьких богинь. Архетипи богинь проявляються у художніх образах відповідно «фемінному» – алхімічна богиня (Афродіта із архетипу Великої Богині), «феміністському» –
незаймані богині (Артеміда, Афіна, Гестія), та «жіночому» – уразливі богині (Гера, Деметра, Персефона) концептам. Вагомий мистецько-естетичний внесок письменниці вбачаємо у створенні «фемінних» художніх образів (де виявляється архетип Афродіти), які через проблему вибору впроваджують ідею важливості «кохання», позбавляються відчуттів і статусу «Іншої» як комплексу неповноцінності, виходять на рівень творчої самореалізації екзистанта. Феномен літературного екзистенціалізму С. де Бовуар реалізує як проблему вибору, яка ставиться письменницею перед героєм та сприяє його еволюції. Створення
С. де Бовуар впливових героїнь, відповідно «фемінному» концепту, досягає найвищого резонансу в середині ХХ ст. та поширюється на межі ХХ–ХХІ ст.

 

ЗМІСТ

Передмова    6


Розділ 1. Літературний екзистенціалізм
як специфічний мистецький феномен    17

1.1. Кореляція синтагми в аспекті семантичного
наповнення терміну    18
1.2. Функціонування художнього образу як проблема
сучасного літературознавства    21
1.3. До проблеми літературного екзистенціалізму    32
1.4. Концепт літературного екзистенціалізму в аспекті
діахронії та синхронії    52
1.5. Парадигма літературного екзистенціалізму    65
Висновки до 1 розділу    68

Розділ 2. Сімона де Бовуар як знакова постать
літературного екзистенціалізму    71

2.1. Сімона де Бовуар – реальна учасниця подій    74
2.2. Специфіка втілення культурних тенденцій
у мемуарах «Сила обставин»    106
2.3. Фемінна ідея як версія екзистенційного концепту
в книзі Сімони де Бовуар «Друга стать»    116
2.4. Еволюція художніх образів у романі «Мандарини»    129
2.4.1. «Фемінність» образу Анни    139
2.4.2. Екзистенція митця в образі Анрі    169
2.4.3. Феномен «Іншої» в образі Поль    181
2.4.4. Шлях до «фемінності» в образі Надін    191
2.5. Творча репрезентація Сімони де Бовуар у мемуарах
«Сила обставин»    204
2.5.1. Своєрідність жанру    204
2.5.2. «Міф» Сімони де Бовуар    212
2.5.3. Художній образ героїні – Сімони    217
2.5.4. Функції пейзажу    224
2.5.5. Езистенціалістські аспекти    227
2.6. Переосмислення моральних норм у творі
«Дуже солодка смерть»    233
2.6.1. Поетикальна своєрідність твору    233
2.6.2. Художній образ матері    235
2.6.3. Художній образ дочки: конфлікт мати – дочка    243
2.6.4. Художній образ екзистенційного настрою    246
2.7. Емоційна суб’єктивність у романі «Чарівні картинки»    249
2.7.1. Художній образ Лоранс    251
2.7.2. Відчуття власної унікальності як спрямованість
образу Лоранс    256
2.7.3. Феномен літературного екзистенціалізму
в системі художніх принципів    260
2.7.4. Конфлікт мати – дочка    270
2.7.5. Культурні тенденції доби як емоційне
світовідчуття    277
2.8. Екзистенційна фемінність у творі «Зламана жінка»    280
2.8.1. Літературний екзистенціалізм у жанровому
концепті твору    281
2.8.2. Система художніх образів    288
2.8.3. Екзистенційне світовідчуття героїні    296
2.8.4. Художній образ Моріса    301
2.9. Образ автора як форма буття в епістолярії Сімони
де Бовуар «Листи до Нельсона Олґрена. Трансатлантичне кохання»    304
2.9.1. Жанр як смислоутворюючий
та формоутворюючий складник художнього образу    305
2.9.2. Образ ліричної героїні    310
2.9.3. Постаті сучасників як контекст доби    316
Висновки до 2 розділу    324

РОЗДІЛ 3. Творчість Сімони де Бовуар
у контексті екзистенціалістських тенденцій доби    331

3.1. Історичні події у художніх творах    334
3.2. Притчевий пласт    363
3.3. Екзистенційна чуттєвість у творах Наталі Саррот
і Франсуази Саґан    379
3.4. Мистецький пошук Марґерит Дюрас    384
3.5. Екзистенційні тенденції у творчості Мілана Кундери    386
3.6. Художні образи у творчості Яна Муакса    399
3.7. Подолання екзистенційного страху смерті у творчості
Дідьє ван Ковелера і Фредеріка Беґбеде    404
3.8. Художній образ настрою у творчості Амелі Нотомб    410
3.9. Відчуття самотності у творчості Лоліти Пій
і Анни Ґавальда    416
Висновки до 3 розділу    419

ПІСЛЯМОВА    423

 

burago

Бураго Дмитро Сергійович

член національної спілки письменників України, поет, кандидат філологічних наук, видавець.

burago@list.ru

Вхід

Анонси

 1. Японська поетика

  JP_POET_fin2Японська поетика : хрестоматія / упорядкув., передм., комент. І.П. Бондаренко, Ю.В. Осадча...

  Детальніше...
 2. Криворучко·С.К. Літературна творчість Сімони де Бовуар

  bovuar2Криворучко С.К.
  Літературна творчість Сімони де Бовуар: еволюція художніх образів : монографія /...

  Детальніше...
 3. Сучасна японська літературна мова

  jp_mova_fin_T1--siteКомарницька Т.К., Комісаров К.Ю.
  Сучасна японська літературна мова: теоретичний курс: в 2 т. Т....

  Детальніше...
 4. Грабовская-Бураго Л.Н.
  obl-l-burago_k

  Грабовская-Бураго Л.Н.
  Песни бессонных ночей – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – 368...

  Детальніше...
 5. Хорунжий Александр

  horunzh-oblХорунжий Александр
  Никто, как ты… – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – 256 с.
  ISBN...

  Детальніше...
 6. Доля Марина. Византийская жатва.

  DOLYA_COVER Детальніше...

 7. Асадчих·О.В., Дзюб·І.П., Катаока·Х. Народний епос «країни сходу сонця»

  jp_nar_eposДетальніше...

 8. Никитенко Н. Н. ·От Царьграда до Киева. Анна Порфирородная. Мудрый или Окаянный?

  sofia

  Детальніше...
 9. Сергей Крымский: НАШ РАЗГОВОР ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

  krimskiy1_fin Детальніше...

 10. Сергей Крымский: МУДРЕЦЫ ВСЕГДА В МЕНЬШИНСТВЕ

  krimskiy2_fin Детальніше...

 11. СОТЫ

   

  soti_fin

  Детальніше...
 12. Соловьёв Сергей. СЛОВА И ВЕТЕР

  solovevДетальніше...

 13. Свенцицкая ­Элина. ТРИАДА РАЯ. Проза жизни. Повесть и рассказы.

  sventsДетальніше...

 14. Глузман С.Ф. Рисунки по памяти, или воспоминания отсидента

  gluzman

   

  Детальніше...
 15. Абрамович С. Д. Біблія та формування сакрального простору європейської митецької культури
  abramov-siteДетальніше...
 16. Дмитрий Бураго. Киевский сбор

  cover_Burago

  Детальніше...
 17. Відповіді на питання, які часто ставлять учасники конференції «МОВА І КУЛЬТУРА»
  Детальніше...
kaz-news.ru | ekhut.ru | omsk-media.ru | samara-press.ru | ufa-press.ru