Publishing House of Dmitry Burago

Друком вийшли книжки.

JP_POET_fin2Японська поетика : хрестоматія / упорядкув., передм., комент. І.П. Бондаренко, Ю.В. Осадча –  К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 260 с.

ISBN 978-966-489-168-1

Хрестоматія містить переклади поетологічних праць відомих японських літературознавців, письменників та поетів IX-XX ст., які суттєво вплинули на процес становлення японської поетики, значною мірою зумовили особливості процесу формування та шляхи подальшого розвитку японської національної літератури в цілому і поезії зокрема.
До складу хрестоматії увійшли переклади найвідоміших праць таких видатних представників японської художньої літератури та літературознавства, як Кі-но Цураюкі (866/?/-945), Кі-но Йошімочі (/?/-919), Мібу-но Тадаміне (др. пол. ІХ – поч. Х ст.), Фуджівара-но Кінто (966-1041), Фуджівара-но Йошіцуне (1168-1206), Ґотоба-ін (Дайджьо-тенно, 1180-1239), Мотоорі Норінаґа (1730-1801), Цубоучі Шьойо (1859-1935), Аріґа Наґао (1860-1921), Фтабатей Шімей (1864-1909), Масаока Шікі (1867-1902), Судзукі Дайсецу Тейтаро (1870-1966), Танеда Сантока (1882-1940), Шіґа Наоя (1883-1971), Акутаґава Рюноске (1892-1927), Іто Сей (1905-1969) та ін.
Хрестоматія призначена для студентів-філологів вищих навчальних закладів України, які навчаються за фахом «японська мова та література».

 

ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА    6

Кі-но Цураюкі (866/?/-945)
Кокін-вака-шю. Канаджьо 
Передмова до поетичної антології «Кокін-вака-шю»
(«Збірка старих і нових японських пісень», 905-913 рр.)    21

Кі-но Йошімочі (/?/-919)
Кокін-вака-шю. Манаджьо
Передмова (Післямова) до поетичної антології
«Кокін-вака-шю» («Збірка старих і нових японських пісень»,
905-913 рр.)    38

Мібу-но Тадаміне (друга пол. ІХ – поч. Х ст.)
Вакатей джішшю («Десять стилів японської пісні», 945 р.)    45

Фуджівара-но Кінто (966-1041)
Шінсен дзуйно («Оновлена сутність /поезії/»)    63
Вака кухон («Дев’ять ступенів /майстерності/
японської пісні»)    76

Фуджівара-но Тейка (1162-1241)
Кіндай шюка (Трактат-антологія) 
(«Прекрасні пісні нової доби» /уривки/)    84

Фуджівара-но Йошіцуне (1168-1206)
Шінкокін-вака-шю. Канаджьо 
Передмова до антології «Шінкокін-вака-шю»
(«Нова збірка старих і нових японських пісень», 1205 р.)    112
Ґотоба-но ін (1180-1239)
Шінкокін-вака-шю. Манаджьо
Передмова (післямова) до антології «Шінкокін-вака-шю»
(«Нова збірка старих і нових японських пісень», 1205 р.)    121

Мотоорі Норінаґа (1730-1691)    128
Перлина «Ґенджі-моноґатарі» /уривки/    131

Аріґа Наґао (1860-1921)    137
«Про письменство» /уривки/    139

Цубоучі Шьойо (1859-1935)    147
«Сутність прози»    150

Фтабатей Шімей (1864-1909)
«Загальні міркування про сюжетну прозу»    164
«Мої принципи художнього перекладу»    169

Масаока Сікі (1867-1902)
Хайджін Бусон («Поет хайку Бусон») /уривки/    176
Башьо дзацудан («Розмови про Башьо») /уривки/    178

Танеда Сантока (1882-1940)
Іссоан-ніккі  («Щоденник із хижки самотньої
стеблинки» /уривок/)    181

Судзукі Дайсецу Тейтаро (1870-1966)
«Дзен і японська культура»    184
«Дзен-буддизм»    187

Шіґа Наоя (1883–1971)    189
«Ритм»    192


Накамура Мурао (1886–1949)
Літературно-критичний дискурс
і розвиток жанру ватакуші-шьосецу»    196
«Істинна проза і проза про внутрішній світ»    199

Акутаґава Рюноске (1892-1927)
«Мій погляд на теорію «ватакуші»-шьосецу»    208

Іто Сей (1905-1969)
«Форми модерної японської художньої думки» /уривки/    215

Каваморі Хіроші (нар. 1957 р.)    221
«Від структурного аналізу казок до вивчення
культури туризму»    224

Морохоші Кадзуо (нар. 1951 р.)
«Чому я почав писати вірші?»    240

Геніс О.О. (нар. 1953 р.)
«Фотографія душі: східні стратегії в сучасній словесності»
/уривки/    248
«Довлатов і околиці» /уривки/    252

ЛІТЕРАТУРА    253

bovuar2Криворучко С.К.
Літературна творчість Сімони де Бовуар: еволюція художніх образів : монографія / Криворучко С.К. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 428 с.
ISBN 978-966-489-171-1


Монографія пропонує прочитання літературних творів французької письменниці Сімони де Бовуар (1908–1986) «Мандарини» (1954), «Сила обставин» (1960), «Дуже солодка смерть» (1964), «Чарівні картинки» (1966), «Зламана жінка» (1968), «Трансатлантичне кохання» (1997), переглядає її репутацію (виводить із тіні
Ж.-П. Сартра) та перекодовує роль і місце в історії літератури ХХ ст. У художній формі С. де Бовуар поєднала притчевий і публіцистичний пласти. Притчевий пласт виникає із «міфу» про Адама і Єву, публіцистичний – із осмислення історичних, політичних і культурних подій. Єва увібрала архетипи давньогрецьких богинь. Архетипи богинь проявляються у художніх образах відповідно «фемінному» – алхімічна богиня (Афродіта із архетипу Великої Богині), «феміністському» –
незаймані богині (Артеміда, Афіна, Гестія), та «жіночому» – уразливі богині (Гера, Деметра, Персефона) концептам. Вагомий мистецько-естетичний внесок письменниці вбачаємо у створенні «фемінних» художніх образів (де виявляється архетип Афродіти), які через проблему вибору впроваджують ідею важливості «кохання», позбавляються відчуттів і статусу «Іншої» як комплексу неповноцінності, виходять на рівень творчої самореалізації екзистанта. Феномен літературного екзистенціалізму С. де Бовуар реалізує як проблему вибору, яка ставиться письменницею перед героєм та сприяє його еволюції. Створення
С. де Бовуар впливових героїнь, відповідно «фемінному» концепту, досягає найвищого резонансу в середині ХХ ст. та поширюється на межі ХХ–ХХІ ст.

 

ЗМІСТ

Передмова    6


Розділ 1. Літературний екзистенціалізм
як специфічний мистецький феномен    17

1.1. Кореляція синтагми в аспекті семантичного
наповнення терміну    18
1.2. Функціонування художнього образу як проблема
сучасного літературознавства    21
1.3. До проблеми літературного екзистенціалізму    32
1.4. Концепт літературного екзистенціалізму в аспекті
діахронії та синхронії    52
1.5. Парадигма літературного екзистенціалізму    65
Висновки до 1 розділу    68

Розділ 2. Сімона де Бовуар як знакова постать
літературного екзистенціалізму    71

2.1. Сімона де Бовуар – реальна учасниця подій    74
2.2. Специфіка втілення культурних тенденцій
у мемуарах «Сила обставин»    106
2.3. Фемінна ідея як версія екзистенційного концепту
в книзі Сімони де Бовуар «Друга стать»    116
2.4. Еволюція художніх образів у романі «Мандарини»    129
2.4.1. «Фемінність» образу Анни    139
2.4.2. Екзистенція митця в образі Анрі    169
2.4.3. Феномен «Іншої» в образі Поль    181
2.4.4. Шлях до «фемінності» в образі Надін    191
2.5. Творча репрезентація Сімони де Бовуар у мемуарах
«Сила обставин»    204
2.5.1. Своєрідність жанру    204
2.5.2. «Міф» Сімони де Бовуар    212
2.5.3. Художній образ героїні – Сімони    217
2.5.4. Функції пейзажу    224
2.5.5. Езистенціалістські аспекти    227
2.6. Переосмислення моральних норм у творі
«Дуже солодка смерть»    233
2.6.1. Поетикальна своєрідність твору    233
2.6.2. Художній образ матері    235
2.6.3. Художній образ дочки: конфлікт мати – дочка    243
2.6.4. Художній образ екзистенційного настрою    246
2.7. Емоційна суб’єктивність у романі «Чарівні картинки»    249
2.7.1. Художній образ Лоранс    251
2.7.2. Відчуття власної унікальності як спрямованість
образу Лоранс    256
2.7.3. Феномен літературного екзистенціалізму
в системі художніх принципів    260
2.7.4. Конфлікт мати – дочка    270
2.7.5. Культурні тенденції доби як емоційне
світовідчуття    277
2.8. Екзистенційна фемінність у творі «Зламана жінка»    280
2.8.1. Літературний екзистенціалізм у жанровому
концепті твору    281
2.8.2. Система художніх образів    288
2.8.3. Екзистенційне світовідчуття героїні    296
2.8.4. Художній образ Моріса    301
2.9. Образ автора як форма буття в епістолярії Сімони
де Бовуар «Листи до Нельсона Олґрена. Трансатлантичне кохання»    304
2.9.1. Жанр як смислоутворюючий
та формоутворюючий складник художнього образу    305
2.9.2. Образ ліричної героїні    310
2.9.3. Постаті сучасників як контекст доби    316
Висновки до 2 розділу    324

РОЗДІЛ 3. Творчість Сімони де Бовуар
у контексті екзистенціалістських тенденцій доби    331

3.1. Історичні події у художніх творах    334
3.2. Притчевий пласт    363
3.3. Екзистенційна чуттєвість у творах Наталі Саррот
і Франсуази Саґан    379
3.4. Мистецький пошук Марґерит Дюрас    384
3.5. Екзистенційні тенденції у творчості Мілана Кундери    386
3.6. Художні образи у творчості Яна Муакса    399
3.7. Подолання екзистенційного страху смерті у творчості
Дідьє ван Ковелера і Фредеріка Беґбеде    404
3.8. Художній образ настрою у творчості Амелі Нотомб    410
3.9. Відчуття самотності у творчості Лоліти Пій
і Анни Ґавальда    416
Висновки до 3 розділу    419

ПІСЛЯМОВА    423

 

burago

Бураго Дмитро Сергійович

член національної спілки письменників України, поет, кандидат філологічних наук, видавець.

burago@list.ru

Анонси

 1. Японська поетика

  JP_POET_fin2Японська поетика : хрестоматія / упорядкув., передм., комент. І.П. Бондаренко, Ю.В. Осадча...

  Read more...
 2. Криворучко·С.К. Літературна творчість Сімони де Бовуар

  bovuar2Криворучко С.К.
  Літературна творчість Сімони де Бовуар: еволюція художніх образів : монографія /...

  Read more...
 3. Сучасна японська літературна мова

  jp_mova_fin_T1--siteКомарницька Т.К., Комісаров К.Ю.
  Сучасна японська літературна мова: теоретичний курс: в 2 т. Т....

  Read more...
 4. Грабовская-Бураго Л.Н.
  obl-l-burago_k

  Грабовская-Бураго Л.Н.
  Песни бессонных ночей – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – 368...

  Read more...
 5. Хорунжий Александр

  horunzh-oblХорунжий Александр
  Никто, как ты… – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – 256 с.
  ISBN...

  Read more...
 6. Доля Марина. Византийская жатва.

  DOLYA_COVER Read more...

 7. Асадчих·О.В., Дзюб·І.П., Катаока·Х. Народний епос «країни сходу сонця»

  jp_nar_eposRead more...

 8. Никитенко Н. Н. ·От Царьграда до Киева. Анна Порфирородная. Мудрый или Окаянный?

  sofia

  Read more...
 9. Сергей Крымский: НАШ РАЗГОВОР ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

  krimskiy1_fin Read more...

 10. Сергей Крымский: МУДРЕЦЫ ВСЕГДА В МЕНЬШИНСТВЕ

  krimskiy2_fin Read more...

 11. СОТЫ

   

  soti_fin

  Read more...
 12. Соловьёв Сергей. СЛОВА И ВЕТЕР

  solovevRead more...

 13. Свенцицкая ­Элина. ТРИАДА РАЯ. Проза жизни. Повесть и рассказы.

  sventsRead more...

 14. Глузман С.Ф. Рисунки по памяти, или воспоминания отсидента

  gluzman

   

  Read more...
 15. Абрамович С. Д. Біблія та формування сакрального простору європейської митецької культури
  abramov-siteRead more...
 16. Дмитрий Бураго. Киевский сбор

  cover_Burago

  Read more...
 17. Відповіді на питання, які часто ставлять учасники конференції «МОВА І КУЛЬТУРА»
  Read more...
kaz-news.ru | ekhut.ru | omsk-media.ru | samara-press.ru | ufa-press.ru