Видавничий Дім Дмитра Бураго

dolnikУкраїнський дольник : Колективна монографія / за ред. Н.В. Костенко ; упор. О.М. Собачко. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 432 с.

Праця присвячена монографічному дослідженню однієї з найцікавіших, але ще недостатньо вивчених форм українського  некласичного вірша – дольника. Вперше в українському віршознавстві розглянута типологія його ритмічних форм та закономірності розвитку в українській поезії ХХ – початку ХХІ ст.   
Книга адресована літературознавцям, викладачам, аспірантам і студентам-філологам, залюбленим у поезію і вірш.   


ЗМІСТ   

Від редакції    7
Скорочення і умовні позначення    8
Передмова. Про метричний статус дольника. – Н. Костенко    9


Розділ І.    
Ритмічні форми дольника    
в українській поезії ХХ – поч. ХХІ ст.     25
1. Український триіктовий дольник. Метрика і ритміка. –    
Н. Костенко    25
1.1. Метрика    25
1.2. Ритмічні форми Дк3    28
1.3. Авангардистський тип триіктового дольника    30
1.3.1. Двоскладникова основа в українському авангардистському дольнику    32
1.3.2. Авангардистський дольник в системі тоніки    35
1.3.3. Проблема анакрузи    35
1.3.4. Трансформація авангардистського дольника    
в творчості пролетарських поетів    37
1.3.5. Криза авангардистського дольника    43
1.3.6. Висновки    49
1.4. Триіктовий дольник у поезії неокласиків – О. Бросаліна    50
1.4.1. Триіктовий дольник Михайла Драй-Хмари –    
О. Бросаліна    55
1.4.2. Триіктовий дольник Павла Филиповича –    
Н. Костенко    58
1.4.3. Місія Юрія Клена – О. Бросаліна    63
1.4.4. Триіктовий дольник Максима Рильського    
(1920-ті роки) – О. Бросаліна    64
1.4.5. Триіктовий дольник Михайла Ореста –    
О. Бросаліна    66
1.4.6. Триіктовий дольник Ігоря Качуровського –    
О. Бросаліна    70
1.5. Триіктовий дольник говірного інтонаційного типу    
на помежів’ї 1920-х – 1930-х рр. (Володимир Свідзинський,    
Євген Плужник) – Н. Костенко    75
1.5.1. Триіктовий дольник Володимира Свідзинського    76
1.5.1.1. Дк3 в імітаціях античного вірша    78
1.5.1.2. Ритмічні форми Дк3    81
1.5.1.3. Типологія форм Дк3 В. Свідзинського    85
1.5.2. Триіктовий дольник Євгена Плужника    89
1.5.2.1. Ритмічні форми Дк3 Є. Плужника.    
Етапи еволюції    90
1.5.2.2. Типологія форм Дк3 Є. Плужника    98
1.5.3. Висновки    99
1.6. Оповідно-говірний і наспівно-оповідний триіктовий    
дольник у поезії 1930-х – 1960-х рр. (Леонід Первомайський,    
Андрій Малишко, Борис Олійник) – Н. Костенко    100
1.6.1. Оповідно-говірний Дк3 Леоніда Первомайського. Ритмічні форми    100
1.6.2. Наспівно-оповідний триіктовий дольник    
Андрія Малишка    106
1.6.2.1. Акцентно-складова структура наспівно-оповідного вірша Андрія Малишка    106
1.6.3. Триіктовий дольник у ліриці Бориса Олійника    117
1.7. Триіктовий дольник у поезії української діаспори –    
Н. Костенко    121
1.7.1. Празька школа поетів. Дк3 в системі    
силабо-тоніки    121
1.7.2. Нью-Йоркська група поетів. Дк3 в системі некласичного вірша    124
1.8. Висновки – Н. Костенко    126
Література    129
2. Український чотириіктовий дольник. Метрика і ритміка –    
Н. Костенко    135
2.1. Метрика    135
2.2. Ритмічні форми українського чотириіктового дольника    137
2.3. Типологія форм. Авангардистський тип    
чотириіктового дольника    142
2.4. Оповідно-говірний тип чотириіктового дольника    
та його жанрові тенденції (балада, казка, ліричний монолог)    156
2.5. Жанрові модифікації наспівно-оповідного    
чотириіктового дольника. На перехресті пісенного    
й говірного вірша    169
2.6. Діалектика перехідності й відокремленості дольника    
в сучасній українській поезії    183
2.7. Висновки    190
Література    191
3. Ритмічні форми довгих розмірів дольника: спроба    
класифікації – О. Башкирова    196
4. Гекзаметр як шестиіктовий дольник (на матеріалі    
першої книги «Енеїди» Верґілія у перекладі    
Миколи Зерова) – О. Бросаліна    210
5. Дольник з цезурою: російський і український варіанти    
(рос. мовою) – К. Корчагін (Москва)    215


Розділ ІІ. Тенденції розвитку дольника    
в українській поезії 2-ї половини ХХ ст.    225
1. Дольник в українській поезії 1960–1970-х рр.    
Загальні тенденції. Триіктовик – Я. Ходаківська    225
2. Тенденції українського дольника 1980–1990-х рр. –    
В. Афанасьєва    245
3. Дольникові ритми в українській поезії 2000-х років –    
Н. Гаврилюк    280


Розділ ІІІ. Вірш і стиль. Віршові ідіостилі    
в творчості українських поетів ХХ ст.    310
1. Дольникові форми у поетичній творчості Лесі Українки –    
Б. Бунчук    310
2. Дольник Дмитра Загула – В. Мальцев, Ю. Прокопчук    326
3. Дольник у ранній творчості Михайля Семенка – М. Сулима    342
4. Два випадки «закріпленого» варіанту триіктового    
дольника в поезії Михайла Ореста і їхні російські    
першоджерела – О. Бросаліна    347
5. Дольник Миколи Бажана – Н. Костенко    357
6. Дольник Василя Голобородька – О. Кицан    373
7. Дольник Ірини Жиленко – Я. Ходаківська    380
8. Дольникові моделі в індивідуальному стилі    
Маріанни Кіяновської – К. Дорошенко    386
9. Дольник і семіозис Києва (до питання про творення    
міського тексту в системі віршування)  – В. Левицький    394
10. Аналіз метрико-ритмічної композиції циклу «В Царском    
Селе» А. Ахматової (рос. мовою) – Е. Свенцицька    408

Висновки – Н. Костенко    417
Іменний покажчик    421

 

burago

Бураго Дмитро Сергійович

член національної спілки письменників України, поет, кандидат філологічних наук, видавець.

burago@list.ru

kaz-news.ru | ekhut.ru | omsk-media.ru | samara-press.ru | ufa-press.ru