Видавничий Дім Дмитра Бураго

Оргкомітет конференції «Мова і культура»

Співголови:

В.Г. Скляренко – академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, д-р філологічних наук, проф., директор Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАНУ (ІМ НАНУ)

Г.Ф. Семенюк – д-р філологічних наук, проф., директор Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ІФ КНУ)

Д.С. Бураго – канд. філологічних наук, головний редактор наукового видання «Мова і культура», член Національної спілки письменників України.

 

Заступники:

М.О. Карпенко – академік АН ВШ України, заслужений працівник ВШ України, д-р філологічних наук, проф. (ІФ КНУ)

О.С. Снитко – д-р філологічних наук, проф., заступник директора (ІФ КНУ)

Н.В. Чепелєва – член-кореспондент АПН України, д-р психологічних наук, проф., заступник директора (Інститут психології АПН України)

 

Члени оргкомітету:

П.П.  Алексєєв – канд. філологічних наук, доц. (КНАУ)

П.О.  Бех – д-р філологічних наук, проф. (ІФ КНУ)

В.М. Бріцин – д-р філологічних наук, проф., заступник директора (ІМ НАНУ)

Ю. Л. Булаховська – академік АН ВШ України, д-р філологічних наук, проф. (Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України  (ІЛ НАНУ))

С.В. Грабар – співголова спільноти письменників і вчених “Collegium”

П.Ю. Гриценко – д-р філологічних наук, проф., директор Інституту української мови НАН України

І.М. Дзюба – академік НАН України, головний науковий співробітник (ІЛ НАНУ)

Л.П. Іванова – д-р філологічних наук, проф. (КНПУ ім. М. П. Драгоманова)

Т.В. Клеофастова – д-р філологічних наук, проф. (КНЛУ)

Л.О. Кудрявцева – д-р філологічних наук, проф. (ІФ КНУ)

Н.Р. Мазепа – д-р філологічних наук, проф. (ІЛ НАНУ)

Г.Ю. Мережинська – д-р філологічних наук, проф. (ІФ КНУ)

Ф.О. Нікітіна – д-р філологічних наук, проф. (КНПУ ім. М. П. Драгоманова)

Н.Г. Озерова – д-р філологічних наук, проф., завідуючий відділом (ІМ НАНУ)

О.С. Онищенко – академік НАНУ, д-р філософських наук, проф., генеральний директор (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Г.В. Онкович – д-р педагогічних наук, кандидат філологічних наук, проф. (ІВО АПНУ), чл.-кор. МАПО

Ю.В. Павленко – д-р філософських наук, канд. історичних наук, проф. (Інститут світової економіки і міжнародних відносин)

Н.В. Слухай – д-р філологічних наук, проф. (І.Ф. КНУ)

М.Ю. Федосюк – д-р філологічних наук, проф. (МДУ ім. М.В. Ломоносова)

М.Ю. Карацуба – відповідальний секретар конференції, канд. філологічних наук, доцент

О.Г. Бураго – секретар конференції

 

burago

Бураго Дмитро Сергійович

член національної спілки письменників України, поет, кандидат філологічних наук, видавець.

burago@list.ru

kaz-news.ru | ekhut.ru | omsk-media.ru | samara-press.ru | ufa-press.ru