Издательский дом Дмитрия Бураго

Научная литература

obl_abr_32Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю.     Мовленнєва комунікація : підручник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 460 с.

У підручнику з максимальною повнотою та врахуванням найсучасніших наукових концепцій висвітлено історико-теоретичні проблеми мовленнєвої комунікації, насамперед її риторичне ядро. Новим є аналіз проблеми богоспілкування людини, поруч з традиційними видами міжособистісного спілкування. Велику увагу приділено таким характерним комунікативним ситуаціям, як маніпуляція співбесідником, його «зомбіювання» та протидія подібним технікам. Автори дотримуються простого й невимушеного стилю викладу, спираючись на силу прикладів з історії людського спілкування.
Теоретичний матеріал конкретизується в системі вправ, які дозволяють закріпити отримані знання і можуть стати основою для побудови практичних занять. У книзі подано чимало психологічних тестів, які дозволяють виявити свої «слабкі місця» при спілкуванні.
Для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають менеджмент, право, філологію, психологію, філософію та теологію, усіх, хто цікавиться питаннями красномовства, особливостями підготовки виступу перед аудиторією та загалом проблемами спілкування.
Підручник також може бути використаний кожним, хто прагне розвинути вміння переконливо говорити і впливати на співбесідника, навчитися читати мову міміки та жестів, розпізнавати нещирість та брехню, вміти гармонійно поєднувати логіку та емоції, враховувати гендерні аспекти комунікації, засвоїти основи нетикету (етикету спілкування в Інтернеті), навчитися подолати страх публічного виступу тощо.

Подробнее...
 

pimenovaЧеловек. Язык. Культура: сборник научных статей, посвященных 60-летнему юбилею проф. В.И. Карасика: в 2-х ч.; отв. соред. В.В. Колесов, М.Влад. Пименова, В.И. Теркулов. – Киев: Издательский дом Д. Бураго, 2013. – Изд. 2-е, испр. – Часть 1. – 800 с. + Часть 2. – 568 с. (Серия «Концептуальный и лингвальный миры». Вып. 2).

Второй выпуск из научной серии «Концептуальный и лингвальный миры», состоящий из 2 частей, посвящен 60-летнему юбилею проф. В.И. Карасика. В сборник вошли статьи, посвященные рассмотрению таких вопросов, актуальных для современного языкознания, как концептуальные исследования, изучение лингвокультурных типажей, межкультурная коммуникация, изучение дискурса, герменевтика текста, языковая картина мира и культура народа и др. Он предназначен для лингвистов, литературоведов, культурологов, психологов и широкого круга читателей, интересующихся проблемами языка и культуры.

Подробнее...
 

Otin_finИ слово Ваше отзовётся / Гуманитарный центр "Азбука". – К.:
Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – 680 с.
(К 80-летию со дня рождения доктора филологических наук,
профессора ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВИЧА ОТИНА)

ISBN 978-966-489-126-1

Подробнее...
 

bovuar2Криворучко С.К.
Літературна творчість Сімони де Бовуар: еволюція художніх образів : монографія / Криворучко С.К. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 428 с.
ISBN 978-966-489-171-1

Подробнее...
 

jp_nar_eposАсадчих О.В., Дзюб І.П., Катаока Х.
Народний епос «країни сходу сонця» : Навч. посіб. / Асадчих О.В., Дзюб І.П., Катаока Х. – К.: Видавничий дім «Дмитра Бураго», 2012. – 184 с.

ISBN 978-966-489-155-1

Подробнее...
 

krimskiy1_finКрымский С.Б., Чайка Т.А. 
Сергей Крымский: НАШ РАЗГОВОР ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ. (Цикл интервью Т.А. Чайки) / С.Б. Крымский, Т.А. Чайка. — К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. — 436 с.

ISBN 978-966-489-146-9

Подробнее...
 
meln_obl-

«Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство» (Збірник наукових праць до 90-річчя з дня народження). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 280 с.
ISBN 978-966-489-147-6

Подробнее...
 
potebnia_n_n1

Франчук В.Ю.
Олександр Опанасович Потебня. Сторінки життя і наукової діяльності / В.Ю.Франчук. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. –376 с.

ISBN 978-966-489-119-3

Подробнее...
 
lingvokr-bondar

Бондар О.І., Бондаренко І.П.
Лінгвокраїнознавство Японії: Навчальний підручник. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 696 с. (+ ілюстрації).
ISBN 978-966-489-131-5

Подробнее...
 
buevskaya

Буевская М. В.
 Поэтонимосфера художественного текста /
М. В. Буевская. – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – 288 с.


ISBN 978-966-489-144-5

Подробнее...
 

visotskiyВисоцький А.В.
Синтаксична сфера прислівника в українській літературній мові : монографія / А.В. Висоцький. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 328 с.

У монографії на засадах функціоналізму цілісно досліджено синтаксичну сферу прислівника української літературної мови.
З’ясовано обсяг прислівника як окремого частиномовного класу, запропоновано ієрархію розрядів і груп у його семантико-граматичній парадигмі, визначено первинні (власне-прислівникові) формально-синтаксичні функції семантико-синтаксичних розрядів і семантичних груп прислівників, установлено параметри використання їх у сфері інших частиномовних класів та у функціональних зонах нечастиномовних класів одиниць, простежено транспозиції одиниць одного семантико-синтаксичного розряду чи певної семантичної групи в інші розряди та групи, комплексно схарактеризовано первинну і вторинні функціональні сфери компаративних і суперлативних прислівників, відзначено особливості функціонування цих дериватів на тлі їхніх вихідних прислівників.   Для мовознавців, викладачів та студентів.   

Подробнее...
 

dolnikУкраїнський дольник : Колективна монографія / за ред. Н.В. Костенко ; упор. О.М. Собачко. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 432 с.

Праця присвячена монографічному дослідженню однієї з найцікавіших, але ще недостатньо вивчених форм українського  некласичного вірша – дольника. Вперше в українському віршознавстві розглянута типологія його ритмічних форм та закономірності розвитку в українській поезії ХХ – початку ХХІ ст.   
Книга адресована літературознавцям, викладачам, аспірантам і студентам-філологам, залюбленим у поезію і вірш.   


Подробнее...
 

JP_POET_fin2Японська поетика : хрестоматія / упорядкув., передм., комент. І.П. Бондаренко, Ю.В. Осадча –  К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 260 с.

ISBN 978-966-489-168-1

Подробнее...
 

jp_mova_fin_T1--siteКомарницька Т.К., Комісаров К.Ю.
Сучасна японська літературна мова: теоретичний курс: в 2 т. Т. 1. / Комарницька Т.К., Комісаров К.Ю.. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго,
2012. – 320 с.
ISBN 978-966-489-164-3
ISBN 978-966-489-166-7 (Т. 1)

Подробнее...
 

Никиsofiaтенко Н. Н.
 От Царьграда до Киева. Анна Порфирородная. Мудрый или Окаянный? – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – 328 с.

ISBN 978-966-489-125-4

Подробнее...
 

krimskiy2_finСергей Крымский: МУДРЕЦЫ ВСЕГДА В МЕНЬШИНСТВЕ. (Статьи разных лет) / С.Б. Крымский; сост. Д.С. Бураго. — К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. — 400 с.

ISBN 978-966-489-152-0

Подробнее...
 

«Ґуллівер у Шkordony4вейцарії». Макс Фріш — інтелектуал на перехресті традицій і культур / упор. М. Унзер, Є. Волощук, О. Чертенко. — К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. — с. — (Понад кордонами: Студії німецькомовної літератури; вип. 4)


ISBN 978-966-489-148-3

Подробнее...
 
slovar_jp_ukr_fin

ЯПОНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК : уклад. Бондаренко І., Бондар Ю., Букрієнко А., та ін. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012. – 464 с.

ISBN 978-966-489-139-1

Подробнее...
 
shkitskaya

Шкіцька І. Ю.

Маніпулятивні тактики позитиву : лінгвістичний аспект : монографія / Ірина Юріївна Шкіцька ; за наук. ред. проф. В. М. Бріцина. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 440 с. : іл.

ISBN 978-966-489-138-4

Подробнее...
 
korea_cho_sun

Чо Сун
Динамика корейского экономического развития: Учебное пособие / Чо Сун ; пер. с корейского Хо Сун Чьол, Д. Шосаидова. –
К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – 360 с.

ISBN 978-966-489-130-8

Подробнее...
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 Следующая > Последняя >>

Страница 1 из 3

burago

Бураго Дмитрий Сергеевич

член национального союза писателей Украины, поэт, кандидат филологических наук, издатель.

burago@list.ru

kaz-news.ru | ekhut.ru | omsk-media.ru | samara-press.ru | ufa-press.ru