Издательский дом Дмитрия Бураго

Книжный магазин

obl_abr_32Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю.     Мовленнєва комунікація : підручник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 460 с.

У підручнику з максимальною повнотою та врахуванням найсучасніших наукових концепцій висвітлено історико-теоретичні проблеми мовленнєвої комунікації, насамперед її риторичне ядро. Новим є аналіз проблеми богоспілкування людини, поруч з традиційними видами міжособистісного спілкування. Велику увагу приділено таким характерним комунікативним ситуаціям, як маніпуляція співбесідником, його «зомбіювання» та протидія подібним технікам. Автори дотримуються простого й невимушеного стилю викладу, спираючись на силу прикладів з історії людського спілкування.
Теоретичний матеріал конкретизується в системі вправ, які дозволяють закріпити отримані знання і можуть стати основою для побудови практичних занять. У книзі подано чимало психологічних тестів, які дозволяють виявити свої «слабкі місця» при спілкуванні.
Для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають менеджмент, право, філологію, психологію, філософію та теологію, усіх, хто цікавиться питаннями красномовства, особливостями підготовки виступу перед аудиторією та загалом проблемами спілкування.
Підручник також може бути використаний кожним, хто прагне розвинути вміння переконливо говорити і впливати на співбесідника, навчитися читати мову міміки та жестів, розпізнавати нещирість та брехню, вміти гармонійно поєднувати логіку та емоції, враховувати гендерні аспекти комунікації, засвоїти основи нетикету (етикету спілкування в Інтернеті), навчитися подолати страх публічного виступу тощо.

Подробнее...
 

hramy1Кальницький М. Б.
Храми Києва (Видання друге, уточнене та доповнене). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2011. – 296 с., іл.

Культурно-історичне та довідкове видання містить відомості про існуючі у м. Києві сакральні будівлі, розкриває їх минуле та сьогодення, висвітлює різноманітне духовне життя столиці України. Видання багато ілюстроване.   

Подробнее...
 

pimenovaЧеловек. Язык. Культура: сборник научных статей, посвященных 60-летнему юбилею проф. В.И. Карасика: в 2-х ч.; отв. соред. В.В. Колесов, М.Влад. Пименова, В.И. Теркулов. – Киев: Издательский дом Д. Бураго, 2013. – Изд. 2-е, испр. – Часть 1. – 800 с. + Часть 2. – 568 с. (Серия «Концептуальный и лингвальный миры». Вып. 2).

Второй выпуск из научной серии «Концептуальный и лингвальный миры», состоящий из 2 частей, посвящен 60-летнему юбилею проф. В.И. Карасика. В сборник вошли статьи, посвященные рассмотрению таких вопросов, актуальных для современного языкознания, как концептуальные исследования, изучение лингвокультурных типажей, межкультурная коммуникация, изучение дискурса, герменевтика текста, языковая картина мира и культура народа и др. Он предназначен для лингвистов, литературоведов, культурологов, психологов и широкого круга читателей, интересующихся проблемами языка и культуры.

Подробнее...
 

soti_fin2013CОТЫ-2013. ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ИЗДАНИЕ. — К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2013. — 204 с.

Подробнее...
 

mateshko-cover-curvesМатешко Анастасия
Остров Ц. : Сборник прозы и поэзии. — К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. — 208 с."

Анастасия Матешко – автор книг «Живородящая птица. Стихи и проза» (К., 1993), «Падение вверх» (К., 1996).   
Книга «Остров Ц.» – это квинтэссенция размышлений поэтессы о возможности путешествия – путешествия вглубь острова, которым и является душа истинного пилигрима. В издании автор присутствует в двух ипостасях: как прозаик и как поэт, освещая тему любви как Божественного замысла. Условность и кинематографичность рассказов, жизнеутверждающие идеи, яркие и новые смыслы стихотворений увлекают читателя и устремляют его к поиску своего собственного острова.   

Подробнее...
 

zavir3-obl-finalЗавірюха Л.А.   ВРАЖЕННЯ, ВІДГУКИ, КОМЕНТАРІ… / Лідія Завірюха. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 108 с.

Збірка відгуків на книжку Лідії Завірюхи «Сторінки життєвих сценаріїв» від друзів, колег, знайомих, малознайомих, але доброзичливих людей. Це своєрідне «листування», спілкування з усіма, хто відгукнувся на її прохання і надіслав відгук.   
Для користі читачів та створення у них позитивного настрою включено такі розділи: «Відгуки…», «Перлини мудрості і сучасний світ», «Книжки, в яких особистості розповідають про життя», «Сторінки гумору».   

Подробнее...
 

belchenko-cover-curvesБельченко Наталья
Зримородок / Н. Бельченко – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2013. – 168 с.

В книге Натальи Бельченко «Зримородок» образы города перемежаются образами дороги, и роднит их –
река. Здесь сильны орнитологический и ихтиологический коды в их культурной и интимной подоплёке. Путешествие как таковое и путешествие во времени, во взгляде – как обновление, внутреннее рождение – источники этой книги.

Подробнее...
 
soloviev-ad-most

Соловьев, Сергей.
Адамов мост: роман / Сергей Соловьев. — М. : Русский Гулливер;
Центр современной литературы, 2013. — 512 с.
ISBN 978-5-91627-093-8

Книги Сергея Соловьева  "Адамов мост" и "Слова и ветер" можно приобрести в:
Кафе «Купидон», ул. Пушкинская, 1-3/5
Институт филологии КНУ им. Тараса Шевченко, бульв.  Т. Шевченка, 14

«Адамов мост» — новая книга поэта Сергея Соловьева, одного из ярких представителей метареализма, автора 15 книг прозы, поэзии и эссеистики, среди которых: «Пир», «Книга», «Дитя», «Аморт», «Крымский диван», «Индийская защита», «В стороне» и др. На географической карте Адамов мост — цепь необитаемых островов между Шри-Ланкой и Индией. Согласно преданию, по ним шел Адам из рая на землю. По другой легенде — это путь бога Рамы, шедшего в противоположном направлении — в сад демона, чтобы вызволить свою возлюбленную. Герои романа странствуют в подвижном лабиринте отражений на границе рая и изгнания, между двумя берегами Адамового моста. 

Подробнее...
 

bovuar2Криворучко С.К.
Літературна творчість Сімони де Бовуар: еволюція художніх образів : монографія / Криворучко С.К. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 428 с.
ISBN 978-966-489-171-1

Подробнее...
 
obl-l-burago_k

Грабовская-Бураго Л.Н.
Песни бессонных ночей – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – 368 с.
ISBN 978-966-489-143-8

Лариса Грабовская-Бураго (1946-2011) – автор поэтических сборников: «Лиловый вереск», «Октябрь», «Серебряные руны», «Волшебный календарь». Настоящее издание является наиболее полным собранием стихотворений, подготовленным Ларисой Николаевной осенью 2011 года.

Подробнее...
 

dissedenty_obl_finРоберт ван Ворен
О ДИССИДЕНТАХ И БЕЗУМИИ: ОТ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЛЕОНИДА БРЕЖНЕВА К СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ ВЛАДИМИРА ПУТИНА / Роберт ван Ворен ; пер. с англ.  К. Мужановского ; предисл. И. Марценковского – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – 332 с. ISBN 978-966-489-158-2

Злоупотребления психиатрией в политических целях в Советском Союзе были печальной реальностью. Тысячи психически здоровых людей, проявивших инакомыслие, пытавшихся любыми доступными им способами прорваться сквозь тщательно охраняемые пограничные сооружения, религиозные диссиденты помещались с психиатрическими диагнозами на принудительное психиатрическое «лечение». Эта горькая страница жизни тоталитарного государства малоизвестна. Голландский юноша Иоханнес Бакс, в силу обстоятельств ставший Робертом ван Вореном, предлагает русскоязычному читателю объективную правду об этом нашем совсем недалеком советском прошлом. В книге нет веселых страниц, на самом деле – это страшное повествование о фактах, которые попросту обязаны знать все те, кто сегодня являются профессиональными историками, юристами, психиатрами.

Подробнее...
 

hramy2Кальницький М. Б.
ЗРУЙНОВАНІ СВЯТИНІ КИЄВА: втрати та відродження. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012. – 224 с., іл.

Видання присвячене культовим спорудам м. Києва, що були втрачені. Воно розширює і доповнює уявлення про київські храми минулих епох. Окремий розділ присвячений тим сакральним будівлям, які було в останні роки повернено з небуття. Видання багато ілюстроване.   

Подробнее...
 

visotskiyВисоцький А.В.
Синтаксична сфера прислівника в українській літературній мові : монографія / А.В. Висоцький. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 328 с.

У монографії на засадах функціоналізму цілісно досліджено синтаксичну сферу прислівника української літературної мови.
З’ясовано обсяг прислівника як окремого частиномовного класу, запропоновано ієрархію розрядів і груп у його семантико-граматичній парадигмі, визначено первинні (власне-прислівникові) формально-синтаксичні функції семантико-синтаксичних розрядів і семантичних груп прислівників, установлено параметри використання їх у сфері інших частиномовних класів та у функціональних зонах нечастиномовних класів одиниць, простежено транспозиції одиниць одного семантико-синтаксичного розряду чи певної семантичної групи в інші розряди та групи, комплексно схарактеризовано первинну і вторинні функціональні сфери компаративних і суперлативних прислівників, відзначено особливості функціонування цих дериватів на тлі їхніх вихідних прислівників.   Для мовознавців, викладачів та студентів.   

Подробнее...
 

dolnikУкраїнський дольник : Колективна монографія / за ред. Н.В. Костенко ; упор. О.М. Собачко. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 432 с.

Праця присвячена монографічному дослідженню однієї з найцікавіших, але ще недостатньо вивчених форм українського  некласичного вірша – дольника. Вперше в українському віршознавстві розглянута типологія його ритмічних форм та закономірності розвитку в українській поезії ХХ – початку ХХІ ст.   
Книга адресована літературознавцям, викладачам, аспірантам і студентам-філологам, залюбленим у поезію і вірш.   


Подробнее...
 

Glagoly_nashego_vremeniГлаголы настоящего времени. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2013. – 176 с.

Более двадцати лет назад, в 1991 году, Объединением молодежных клубов Одессы была издана книга «Вольный город» – сборник стихов тогда еще молодых поэтов, членов литературного клуба «Круг». Ее составителем стал руководитель клуба, поэт Юрий Михайлик. Прошло время, изменилась страна, и хотя большая часть авторов той книги ныне проживает за пределами и Одессы, и Украины, они продолжают оставаться одесситами. Новый сборник «Глаголы настоящего времени», также составленный Юрием Михайликом и выпущенный при поддержке Всемирного клуба одесситов, представляет творчество поэтов «Вольного города» два десятилетия спустя.   

Подробнее...
 

baranov_coverБаранов Віктор
Тут і сьогодні: статті та есеї. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2013. – 344 с.

Нова книжка Віктора Баранова “Тут і сьогодні” розкриває ще одну грань його письменницького обдарування. Літературно-критичні та публіцистичні статті й есеї, що її складають, – то пристрасні рефлексії автора на явища й події сучасного літпроцесу, на бурхливу течію суспільного буття України. Читач відкриє для себе
цікаві сторінки творчих біографій широко знаних і маловідомих майстрів художнього слова, відчує високу напругу небайдужих роздумів про актуальне й наболіле, що стосується нині кожного.

Подробнее...
 

reva-poems2Рева Володимир
Обітниця любові / В. Рева. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 180 с.

Володимир Рева – автор збірок поезій «Семизір’я», «Повернення журавлів», «Добро заволодіє світом», «Сонети», «Все на землі», «Обітниця любові», «Не розкидаймо бісер». Основна риса цих книжок – відвертість. Відверте кохання, якому присвячується все життя. Відверте несприйняття вседозволеності, агресивного цинізму і аморальності, як і бадьорої римованої публіцистики, кон’юнктурних трафаретів. Не зважаючи на політичні та ідеологічні ситуації, слово Володимира Реви живе і діє в умовах своєї дійсності за власним світоглядом. Автор безкомпромісний в своїй правді, в любові до своєї отчизни, до її культурно-історичних досягнень, до рідної мови – як обличчя України.   

Подробнее...
 

Otin_finИ слово Ваше отзовётся / Гуманитарный центр "Азбука". – К.:
Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – 680 с.
(К 80-летию со дня рождения доктора филологических наук,
профессора ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВИЧА ОТИНА)

ISBN 978-966-489-126-1

Подробнее...
 

JP_POET_fin2Японська поетика : хрестоматія / упорядкув., передм., комент. І.П. Бондаренко, Ю.В. Осадча –  К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 260 с.

ISBN 978-966-489-168-1

Подробнее...
 

jp_mova_fin_T1--siteКомарницька Т.К., Комісаров К.Ю.
Сучасна японська літературна мова: теоретичний курс: в 2 т. Т. 1. / Комарницька Т.К., Комісаров К.Ю.. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго,
2012. – 320 с.
ISBN 978-966-489-164-3
ISBN 978-966-489-166-7 (Т. 1)

Подробнее...
 

horunzh-oblХорунжий Александр
Никто, как ты… – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – 256 с.
ISBN 978-966-489-163-6

В сборник «Никто, как ты…» вошли стихи разных лет, начиная с юношеской лирики 60-х гг. прошлого века и зрелого периода ХХ века и начала ХХІ-го. Что касается переводов, то большая часть их пришлась на 80-е и 90-е гг. Первый поэтический сборник «Снегири эпитафий» вышел в 1996 году в издательстве «Граффити». В слово автор пришел, благодаря профессиональному опыту, источником которого явилось изобразительное искусство (живопись и графика).


 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая > Последняя >>

Страница 1 из 5

burago

Бураго Дмитрий Сергеевич

член национального союза писателей Украины, поэт, кандидат филологических наук, издатель.

burago@list.ru

kaz-news.ru | ekhut.ru | omsk-media.ru | samara-press.ru | ufa-press.ru